2017-03-08
GamTest – ett tillförlitligt sätt att mäta problematiskt spelande enligt ny forskning

I takt med att spelsajter blir allt vanligare ökar också tillgängligheten, vilket kan leda till att fler får problem med sitt spelande. Samtidigt ökar möjligheten att på olika sätt nå spelare med målet att förebygga spelproblem. Utbudet av spelansvarsåtgärder bli allt större, men bekymret är ofta att man inte vet hur effektiva de är.

– Det var viktigt för oss att genom en vetenskaplig studie undersöka hur väl vår självtest GamTest fungerar. Nu har vi undersökt GamTest i en stor och välgjord studie med de senaste statistiska metoderna, säger Jakob Jonsson, forskare vid Stockholms universitet och psykolog på Sustainable Interaction.

– Det vi såg var att GamTest mäter tidiga tecken på spelproblem på ett tillförlitligt sätt, och att det fångar upp fem olika dimensioner: överkonsumtion av tid och pengar samt sociala- ekonomiska- och känslomässiga konsekvenser.

Medan många andra test anses vara endimensionella tar alltså GamTest hänsyn till flera dimensioner av spelande, vilket möjliggör en skräddarsydd återkoppling. I artikeln, som publicerats i Journal of Gambling Studies, lyfter författarna fram känslornas roll som en viktig faktor vid uppkomsten av spelproblem, då spelande ofta börjar skapa eller förknippas med negativa känslor. Det pekar på vikten av att ge onlinespelare skräddarsydd feedback och anpassade råd, med speciellt fokus på hantering av känslor i relation till spelandet.

– GamTest är en pusselbit i hur man kan förebygga spelproblem och även motivera spelarna att förändra sitt spelande då det behövs. Artikeln bidrar också allmänt till den vetenskapliga diskussionen om hur man mäter och förebygger spelproblem, säger Jakob

Bakom artikeln står fyra forskare med stor erfarenhet av spelforskning: MSc Jakob Jonsson, professor em. Ingrid Munck, Dr Rachel Volberg och professor Per Carlbring.

Läs artikeln i sin helhet (open access): Jonsson, J., Munck, I., Volberg, R., & Carlbring, P. (2017). GamTest: Psychometric Evaluation and the Role of Emotions in an Online Self-Test for Gambling Behavior. Journal of Gambling Studies, 33(2), 505-523. doi:10.1007/s10899-017-9676-4