Lär dig hantera konflikter och fientlighet med Sveriges ledande experter inom hot och våld.

Senaste nytt

Hot & Våld
2017-05-04
Uppskattad webbutbildning för BYA
I många arbetsuppgifter ingår det att upprätthålla regler, sätta gränser, möta människor i kris eller att ge negativa besked. Sådana situationer ökar risken att utsättas för hotfulla situationer och…
Läs mer
Hot & Våld
2017-02-28
Webbutbildning i hot och våld lanseras för Stockholmshem
I början av 2017 lanserade hyresbolaget Stockholmshem en ny säkerhetsutbildning. Alla anställda och nyanställda kommer att genomgå utbildningen, totalt cirka 350 personer.
Läs mer
Hot & Våld
2016-09-20
”Lärorik utbildning med fokus på praktiska saker”– Södermalms socialtjänst
Under hösten 2016 har Sustainable Interaction och psykolog Alexander Tilly tagit fram en säkerhetsutbildning för Södermalms socialtjänst. Alla anställda och nyanställda kommer att gå utbildningen …
Läs mer