Säkerhetsutbildningar om hot och våldPå din arbetsplats ska du ha rätt att känna dig trygg och säker. Men många arbetsplatser har idag inslag av konflikter, motsättningar och ibland även hot eller våld.

I många arbetsuppgifter ingår det att upprätthålla regler, sätta gränser, möta människor i kris eller att ge negativa besked. Sådana situationer ökar risken att utsättas för hotfulla situationer och att mötas av starka känslor eller andra människors aggressivitet. I många verksamheter finns sådana risker: i vård och omsorg, myndighetsutövning, socialtjänst, bevakning, domstolar, banker, fastighetsbolag, polis, fackförbund och organisationer som hjälper utsatta personer.

Hotfulla händelser kan ge svåra konsekvenser

Modern krisforskning visar att fientlighet från andra människor påverkar oss starkare än någon annan typ av händelse. En hotfull händelse kan få stora konsekvenser både för enskilda medarbetare, kollegor och för arbetsgivaren i form av rädsla och osäkerhet som på sikt kan bidra till ökad sjukfrånvaro, sämre trivsel och personalomsättning.

Det finns hållbara sätt att hantera och effektivt förebygga hotfulla situationer utan att trappa upp risken för våld. Med små åtgärder kan stora effekter nås, och med rätt verktyg kan alla på en arbetsplats bli tryggare i sin roll.

Utbildning med innehåll anpassat efter ditt arbete

Sustainable Interaction samarbetar med några av Sveriges ledande experter inom hot och våld, psykolog Alexander Tilly och hans team. Tillsammans producerar vi interaktiva webbutbildningar om säkerhet för att ge så många som möjligt tillgång till den senaste kunskapen om att förebygga hot och våld i arbetslivet. För att säkerställa att utbildningen känns relevant för er arbetsplats gör vi ett enkätutskick till era medarbetare. Utifrån svaren lyfter vi fram olika situationer som ni har identifierat som problematiska i ert arbete.

Utbildningen innehåller filmscener som varvas med intervjuer, korta föreläsningar, berättelser och interaktiva uppgifter och tar bland annat upp:

  • att bemöta personer i kris
  • att bemöta aggressivitet (bl.a. metoder från polisens kris- och gisslanförhandling)
  • metoder för tydlig gränsdragning utan onödig upptrappning
  • vikten av rätt förberedelser - vardagstaktik
  • stress och reaktioner i samband med bråk
  • hur säkerhetsrutiner bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat

De interaktiva utbildningarna kan sedan följas upp med seminarier där vi tillsammans tittar på specifika situationer som kan uppstå på er arbetsplats.

Lanserade och kommande utbildningar

Sustainable Interaction och Alexander Tilly har under 2016 lanserat anpassade säkerhetsutbildningar för Eksjö kommun, Södermalms stadsdelsförvaltning Stockholmshem och BYA (Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Vi håller på att producera en generell utbildning för HVB-hem som kommer att lanseras inom kort. Under 2017 planerar vi dessutom utbildningar för banker, myndigheter, vård och socialtjänst.


Innan webbutbildningen fick våra medarbetare berätta vilka situationer som upplevdes jobbiga och/eller hotfulla i arbetet. Utbildningen och live-seminarierna utgick sedan från detta, vilket gjorde utbildningen mer relevant för våra medarbetare och gav oss konkreta verktyg att jobba med.Eddie Andersson, Eksjö Kommun

Våra medarbetare möter dagligen människor i svåra situationer. Med säkerhetsutbildningen vill vi ge våra medarbetare en gemensam grund för att förebygga och hantera hot och våld på arbetsplatsen. Genom möjligheten att anpassa utbildningen efter våra medarbetares behov och situationer, känns det som att vi verkligen har fått den hjälp vi behövde!Victoria Callenmark, Södermalms stadsdelsförvaltning

 

För mer information eller offert kontakta:

Johan Brandsten, VD Sustainable Interaction
johan@sustainableinteraction.se
0703-18 58 73
www.sustainableinteraction.se

Alexander Tilly, leg. psykolog
alexander@alexandertilly.se
0709-36 97 89
www.alexandertilly.se