2017-09-08
Sustainable Interaction håller fokusgrupper i Norge om effekten av spelreklam

Norska Lotteritilsynet har beställt en undersökning som ska titta närmare på vilken effekt spelreklam har på hur människor spelar och i vilken omfattning de spelar. Ramböll genomför undersökningen och har anlitat spelansvarsexperterna och psykologerna Thomas Nilsson och Jakob Jonsson från Sustainable Interaction för att leda ett antal fokusgrupper.

– Om man tittar på reklam om spel så verkar det svårt att visa att det har betydelse för andelen problemspelare i populationen, däremot verkar vissa grupper av spelare påverkas av reklam, säger Thomas.

Fokusgrupperna består av aktiva spelare, och syftet är att undersöka vilken reklam som eventuellt påverkar deras spelbeteende. Fokusgrupperna har föregåtts av en omfattande marknadsundersökning som genomförts av Ramböll, där man bland annat skickat ut enkäter och tittat på utformningen av spelreklam i olika medier.

– Spelreklam är ett relativt outforskat område. Det man vet är att reklam påverkar olika grupper på olika sätt. Reklam om jackpottar och bonusar brukar locka sådana som har problem med spel medan spelare utan problem inte lockas på samma sätt. Däremot kan bonusar locka personer att börja spela. Vi vet också att spelare som försöker sluta spela påverkas av reklam, säger Thomas.

En rapport kommer att vara färdig i januari 2018.