2017-09-07
Fortsatt samarbete med Miljonlotteriet

Sustainable Interaction har fått i uppdrag att ta fram en webbutbildning i spelansvar för medarbetare och chefer på Miljonlotteriet. Alla medarbetare kommer att delta i utbildningen, och skräddarsydda utbildningar kommer att tas fram för personal på kundtjänst och telemarketing.

– Vi är glada över att fortsätta arbeta tillsammans med Miljonlotteriet som redan gör ett utmärkt arbete med spelansvar, säger Johan Brandsten, vd på Sustainable Interaction.

Utbildningen innehåller filmscenarion, teori, praktiska övningar och intervjuer med våra experter och medarbetare på Miljonlotteriet. Deltagaren kan genomföra utbildningen när som helst, var som helst och kan gå tillbaka och titta på innehållet igen om det behövs.

– Genom att utbilda kontinuerligt kan man påverka attityder och kunskapsnivåer och i förlängningen också beteenden. Kort sagt så vet vi att långsiktiga utbildningsinsatser fungerar och lönar sig, säger Johan.