2017-09-05
Kombispel beställer webbutbildning i spelansvar

Sustainable Interaction har fått i uppdrag att ta fram en utbildning i spelansvar åt Kombispel. Alla medarbetare och chefer på Kombispel kommer att genomgå utbildningen, och specialanpassade utbildningar kommer att tas fram för medarbetare på kundtjänst och telemarketing för att bättre kunna möta deras specifika behov.

– Utbildning är grundläggande för att spelbolag ska kunna ta sitt ansvar i det förebyggande arbetet kring spelansvar. Det är viktigt att anställda förstår hur allvarligt problemet är och varför spelbolag har olika spelansvarsåtgärder. Dessutom tenderar utbildad personal att må bättre, säger Jakob Jonsson, psykolog på Sustainable Interaction.

I utbildningen varvas filmscenarion, teori och praktiska övningar med intervjuer med experter på spelansvarsfrågor och anställda på Kombispel. Det tar cirka 30 minuter att genomföra utbildningen, vilket gör den både tids- och kostnadseffektiv. Deltagaren kan genomföra utbildningen när som helst, var som helst och kan gå tillbaka och titta på innehållet igen om det behövs.

– Vi är mycket glada över att Kombispel har valt att anlita oss för att ta fram en webbutbildning i spelansvar. Genom att utbilda kontinuerligt kan man påverka attityder och kunskapsnivåer och i förlängningen också beteenden. Kort sagt så vet vi att långsiktiga utbildningsinsatser fungerar och lönar sig, säger Johan Brandsten, vd på Sustainable Interaction.