2017-06-14
Mr Green tar helhetsgrepp kring spelansvar

Sustainable Interaction har fått i uppdrag att utveckla en spelansvarsutbildning för Mr Green. Alla medarbetare och chefer på Mr Green, totalt cirka 180 personer, kommer att genomgå utbildningen. För kundtjänst utvecklas en separat utbildning med särskilt fokus på scenarion som är relevanta i möten med kunder.

– Mr Green gör en rejäl satsning på spelansvar och vi är glada att vara en del av den. Jag tror att vi kommer att kunna bidra med mycket för att hjälpa Mr Green till en mer ansvarsfull kundresa, säger Johan Brandsten, vd på Sustainable Interaction.

Att arbeta med utbildning i spelansvar är grundläggande i ett förebyggande spelansvarsarbete, och för onlinebolag som inte har möjlighet att träffa sina spelare och ingripa om något är på väg att gå fel är det extra viktigt. Ett bra sätt är att utbilda kundtjänst som ofta är den direktlänk man har till kunderna.

– Det är viktigt att anställda förstår hur allvarligt problemet är och varför spelbolag har olika spelansvarsåtgärder. Dessutom tenderar utbildad personal att må bättre, säger Jakob Jonsson, forskare och psykolog på Sustainable Interaction.