2017-05-04
Uppskattad webbutbildning för BYA

I många arbetsuppgifter ingår det att upprätthålla regler, sätta gränser, möta människor i kris eller att ge negativa besked. Sådana situationer ökar risken att utsättas för hotfulla situationer och att mötas av starka känslor eller andra människors aggressivitet.

– Forskning visar att det spelar stor roll hur man upprätthåller regler. Utbildningar i bemötande, hot och våld underlättar det arbetet och gör det tryggare och säkrare, säger Alexander Tilly, psykolog och expert inom bemötande, hot och våld.

Under hösten 2016 har Sustainable Interaction och Alexander Tilly tagit fram en säkerhetsutbildning för Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA), vars främsta uppgift är att utveckla väktaryrket. En viktig del i arbetet är kompetensutveckling i form av relevanta utbildningar.

– Hela utbildningen håller en mycket hög kvalité. Mycket proffsig produktion som vi gärna visar upp för våra kunder, myndigheter eller allmänheten. Genom att använda film som utbildningsmetod bygger vi broar med verkligheten för våra kursdeltagare, berättar Per Martelius, projektledare på BYA.

– Vi kan visa välkända problem, skapa en medvetenhet och ett engagemang, samt ge kursdeltagarna ett eller flera lösningsalternativ. När deltagarna avslutat utbildningen så gör de det med en positiv målbild och med konkreta råd och tips om hur man kan hantera komplicerade situationer, som att bli filmad vid till exempel ett ingripande, fortsätter Per.