2017-02-28
Webbutbildning i hot och våld lanseras för Stockholmshem

I början av 2017 lanserade hyresbolaget Stockholmshem en ny säkerhetsutbildning. Alla anställda och nyanställda kommer att genomgå utbildningen, totalt cirka 350 personer. Webbutbildningen har tagits fram av Sustainable Interaction och psykolog Alexander Tilly, en av Sveriges ledande experter inom området konflikter, hot och våld. Målet med utbildningen är att bidra till ett säkrare och tryggare arbete för Stockholmshems medarbetare.

Innehållet baseras på intervjusvar från personal inom organisationen och från experter inom säkerhetsarbete. I utbildningen varvas intervjuer och kortare föreläsningar med filmscener, interaktiva uppgifter och expertkommentarer.

Det finns många fördelar med webbutbildningar jämfört med traditionella föreläsningar och workshops.

– Jag har föreläst i många år. Ofta beställs en enstaka utbildning eller utbildningsserie och i bästa fall även handledning. Forskning och erfarenhet visar att enstaka utbildningsinsatser har en ganska begränsad bestående effekt i att förändra beteenden. Fördelen med webbutbildningar är den långa livslängden som gör det möjligt att gå tillbaka, repetera eller använda utbildningen som kunskapsbank. Men allra bäst blir det när webbutbildningar och föreläsningar kombineras, säger Alexander Tilly.