2016-09-20
”Lärorik utbildning med fokus på praktiska saker”– Södermalms socialtjänst

Under hösten 2016 har Sustainable Interaction och psykolog Alexander Tilly tagit fram en säkerhetsutbildning för Södermalms socialtjänst. Alla anställda och nyanställda kommer att gå utbildningen, totalt cirka 500 personer.

Målet med utbildningen är att göra medarbetarnas arbete säkrare och tryggare. Utbildningens innehåll baseras på enkät- och intervjusvar från medarbetare på Södermalms socialtjänst och kan därför tydligt kopplas till verkliga problem och händelser i verksamheten. – På många håll i samhället ökar problemet med hot och våld. I många yrkesroller ingår det att stå fast vid beslut, ge negativa besked, upprätthålla regler eller att säga nej. Forskning visar att det spelar stor roll hur man upprätthåller regler. Utbildningar i bemötande, hot och våld underlättar det arbetet och gör det tryggare och säkrare, säger Alexander Tilly, psykolog och expert på hot och våld.

I utbildningen varvas teori och experternas kommentarer med filmade scenarion och intervjuer med medarbetare. Allt innehåll baseras på verkliga utmaningar som medarbetare på socialtjänsten ofta möter.

– Utbildningen ger oss verktyg som är användbara i vår arbetsvardag. Våra medarbetare möter dagligen människor i svåra situationer. Med säkerhetsutbildningen vill vi ge våra medarbetare en gemensam grund för att förebygga och hantera hot och våld på arbetsplatsen. Genom möjligheten att anpassa utbildningen efter våra medarbetares behov och situationer, känns det som att vi verkligen har fått den hjälp vi behövde, säger Victoria Callenmark, tf socialchef, Södermalms stadsdelsförvaltning.