Nyheter

Spelansvar
2017-09-11
Sustainable Interaction hjälper Mr Green ta fram Player Tracking System
Sustainable Interaction har varit delaktiga i arbetet med att ta fram det Player Tracking System (PTS) som Mr Green nyligen lanserat.
Läs mer
Spelansvar
2017-09-08
Sustainable Interaction håller fokusgrupper i Norge om effekten av spelreklam
Norska Lotteritilsynet har beställt en undersökning som ska titta närmare på vilken effekt spelreklam har på hur människor spelar och i vilken omfattning de spelar.
Läs mer
Spelansvar
2017-09-07
Fortsatt samarbete med Miljonlotteriet
Sustainable Interaction har fått i uppdrag att ta fram en webbutbildning i spelansvar för medarbetare och chefer på Miljonlotteriet.
Läs mer
Spelansvar
2017-09-05
Kombispel beställer webbutbildning i spelansvar
Sustainable Interaction har fått i uppdrag att ta fram en utbildning i spelansvar åt Kombispel. Alla medarbetare och chefer på Kombispel kommer att genomgå utbildningen …
Läs mer
Spelansvar
2017-06-14
Mr Green tar helhetsgrepp kring spelansvar
Sustainable Interaction har fått i uppdrag att utveckla en spelansvarsutbildning för Mr Green. Alla medarbetare och chefer på Mr Green, totalt cirka 180 personer, kommer att genomgå utbildningen.
Läs mer
Hot & Våld
2017-05-04
Uppskattad webbutbildning för BYA
I många arbetsuppgifter ingår det att upprätthålla regler, sätta gränser, möta människor i kris eller att ge negativa besked. Sådana situationer ökar risken att utsättas för hotfulla situationer och…
Läs mer
Gamtest
2017-03-08
GamTest – ett tillförlitligt sätt att mäta problematiskt spelande enligt ny forskning
I takt med att spelsajter blir allt vanligare ökar också tillgängligheten, vilket kan leda till att fler får problem med sitt spelande.
Läs mer
Hot & Våld
2017-02-28
Webbutbildning i hot och våld lanseras för Stockholmshem
I början av 2017 lanserade hyresbolaget Stockholmshem en ny säkerhetsutbildning. Alla anställda och nyanställda kommer att genomgå utbildningen, totalt cirka 350 personer.
Läs mer
Hot & Våld
2016-09-20
”Lärorik utbildning med fokus på praktiska saker”– Södermalms socialtjänst
Under hösten 2016 har Sustainable Interaction och psykolog Alexander Tilly tagit fram en säkerhetsutbildning för Södermalms socialtjänst. Alla anställda och nyanställda kommer att gå utbildningen …
Läs mer